Dagskurs for ansatte

Publisert 10.oktober 2012 | Aktiviteter på senteret

Tittel: Dagskurs for ansatte
Sted: Gymsal i kjelleren
Beskrivelse: RVTS-SØR kommer til senteret for å kurse ansatte. Dette kurset er en del av et to årig kompetansehevningsprogram. Tema: Barnesamtaler på telefonen og på senteret.

Ansatte fra senteret i Telemark og Vest-Agder deltar også på dette kurset.

Senteret er åpent for brukere, men ansatte er i dette tidsrommet ikke tilgjengelige for brukere.
Start tidspunkt: 09:00
Date: 2012-11-14
Slutt tidspunkt: 15:00