Til off.hj.app og andre

Hei!

Velkommen til denne siden.

Incestsenteret i Vestfold ønsker med denne siden å henvende seg til det offentlige og private hjelpeapparatet og andre.

Med ”Andre” menes: privatpersoner, foreninger og organisasjoner.

Du finner informasjon om våre tilbud som råd, veiledning, temadager, undervisning og foredrag under menypunktet “Våre tilbud” på toppen av siden.