Våre tilbud

Incestsenteret i Vestfold har mange ulike tilbud til deg, enten du er barn, ungdom, voksen, utsatt, pårørende, overgriper eller du representerer et offentlig hjelpeapparat eller f.eks. en skole. De forskjellige tilbudene varierer ut i fra hva brukerne har behov for. Det er ikke alltid at de tilbudene du leser om her eksisterer, da det er brukerne som bestemmer hva slags grupper/ tilbud som til enhver tid er igang.

I menyen på venstre side kan du lese mer om du ulike tilbudene våre.

Alle tilbudene er ikke for alle. Her kommer en oversikt over hvilke tilbud som er til hvem.

Tilbud til barn:

- Døgnåpen telefon
- Botilbud
- Enesamtaler
- Hobby- og friluftsgruppe
- Hytte i Svarstad
- Bibliotek / datarom
- Gymnastikk og aktivitetsrom
- Sommergrillfest
- Juletrefest

Tilbud til ungdom:

- Døgnåpen telefon
- Botilbud
- Enesamtaler
- Familiesamtaler
- Hobby- og friluftsgruppe
- Temakvelder
- Selvforsvar
- Hytte i Svarstad
- Bibliotek / datarom
- Gymnastikksal og aktivitetsrom
- Følge til offentlige kontorer
- Sommergrillfest
- Juletrefest

Tilbud til kvinner og menn:

- Døgnåpen telefon
- Botilbud
- Enesamtaler
- Enesamtaler med partner
- Familiesamtaler
- Samtalegruppe – kvinner / menn
- Parsamtaler / gruppe
- Støttegruppe
- Psykodramagruppe
- Hobby- og friluftsgruppe
- Temakvelder
- Selvforsvar
- Hytte i Svarstad
- Bibliotek / datarom
- Gymnastikksal og aktivitetsrom
- Følge til offentlige kontorer
- Sommergrillfest
- Juletrefest

Tilbud til pårørende:

- Døgnåpen telefon
- Botilbud
- Enesamtaler
- Familiesamtaler
- Støttegruppe
- Psykodramagruppe
- Hobby- og friluftsgruppe
- Temakvelder
- Selvforsvar
- Hytte i Svarstad
- Bibliotek / datarom
- Gymnastikksal og aktivitetsrom
- Følge til offentlige kontorer
- Sommergrillfest

Tilbud til overgripere:

- Døgnåpen telefon
- Enesamtaler
- Overgripergruppe
- Parsamtaler
- Familiesamtaler
- Følge til offentlige kontorer

Tilbud til offentlig hjelpeapparat og andre:

- Råd og veiledning
- Temadager
- Foredragsvirksomhet
- Skoleundervisning