Bibliotek / datarom

Her kan du låne bøker med deg hjem, eller du kan sitte i lesekroken på biblioteket. Du kan også bruke PC – som vi har koblet opp til internett.

Her er det også fine muligheter til lekselesing og lignende.

NB! Om du chatter med noen på nettet så husk:
Oppgi aldri ditt navn, adresse, telefonnummer. Møt heller ikke noen du chatter med alene. Du kan aldri vite hvem du møter. Den personen du har chattet med kan være en helt annen enn det du tror.