Botilbud

Hvis du har en livssituasjon som er vanskelig, og du har store problemer med å være alene kan du komme til senteret og bo her til din livssituasjon har blitt bedre.

Noen barn får lov til å bo her på grunn av at de blir utsatt for seksuelle overgrep i hjemmet sitt. De fleste barna bor her sammen med en av foreldrene sine.

Noen av de som kommer for å bo på senteret har angst for å være alene. Noen makter ikke å være hjemme pga. at de skal anmelde overgriper, eller de skal i rettssak. Andre trenger et trygt sted å være når de for første gang, skal sette ord på de overgrepene de har opplevd. Enkelte har det så vanskelig at de er inne i en dyp depresjon, eller de har tanker om at de ikke orker å leve lengre. Noen rømmer også til senteret for å komme ut av en overgrepssituasjon. Dette kan være overgrep som har pågått siden de var små, eller ny mishandling i et samboer/ ekteskapsforhold.

Om du har lignende problemer kan du ringe oss og spørre om du får mulighet til å bo på senteret, og motta hjelp for å bedre din vanskelige livssituasjon.

Om du får tilbud om å bo på senteret så medfølger det endel forpliktelser. Blant annet må du være med på å vaske annen etasje, som er bo-avdelingen. Du må være med på å stelle i stand felles lunch, middag og kveldsmat for deg selv og andre beboere.

I den tiden du bor på senteret får du tilbud om en ene- samtale hver dag, med oss som jobber på dagtid. I disse samtalene kan du selv velge hva du vil dele med oss. Du kan få hjelp til å få utløp for din frustrasjon og fortvilelse. Du kan få støtte og veiledning om hvordan du best mulig kan løse din vanskelige situasjon, men du må selv gjøre det meste av jobben for å komme ut av den vanskelige livssituasjonen du er inne i.

All bruk av rusmidler er strengt forbudt og misbruk av denne regelen medfører at du må straks flytte ut av senteret.

Pris pr. overnattingsdøgn når du selv betaler oppholdet:
Om du bor i Vestfold: kr. 100,- pr. døgn.
Om du bor utenfor Vestfold: kr. 200,- pr. døgn.

Pris pr. overnattingsdøgn når sosialkontoret betaler oppholdet:
Om du bor i Vestfold: kr. 250,- pr. døgn.
Om du bor utenfor Vestfold: kr. 500,- pr. døgn.