Enesamtaler

Om du har lyst, og har behov for å ha noen å prate med om det du har opplevd av overgrep, eller andre ting kan du ringe og avtale samtale.

Om du er barn eller ungdom og ønsker å komme til samtale her må du ha med deg en av dine foreldre. Du kan også med deg begge foreldrene dine, eller du kan komme alene om det er greit for dine foreldre. Den første samtalen prater vi litt om hvordan det er å være deg. Du velger selv hva du vil prate om. Er det noe du ikke ønsker å prate om, da slipper du det.

Når du kommer til samtalen kan du ta med deg en person du er trygg på. Mange av de som kommer har med seg en person, spesielt første gang. Noen har med seg ektefellen/samboeren, en venn / venninne, en lærer, en av foreldrene eller kjæresten sin. Du bestemmer selv hvem du vil ha med deg, eller om du vil komme alene.

Om du ønsker å komme til samtale, vil vi forsøke å gi deg en time en av de første dagene etter at du har ringt. Vanligvis får du en time innen en uke. Når du kommer til samtale får du prate med enten ei som heter Berit, Solveig, Torild eller Mary-Ann. Det er oss fire som har samtaler med de som ønsker det.

Den første samtalen du kommer til vil du få litt informasjon om senteret og hva slags hjelp du kan få ved å gå i samtaler. Du trenger ikke å snakke om noe du ikke vil. Du bestemmer selv hva du vil dele med oss. Du får tilbud om en samtale pr. uke, og du kan gå i samtaler så lenge du har behov for det.

Enesamtaler med partner

Om du er gift eller samboer kan din partner få tilbud om samtale. Erfaring viser at disse samtalene som regel er fruktbare for begge parter.

Det er viktig for dere begge at din partner kommer til samtale så tidlig som mulig. Når din partner får en bedre forståelse av denne problematikken, kan disse samtalene kan bidra til å bedre hjemmesituasjonen.