Familiesamtaler

Når du går i samtaler ved senteret vil du, om du har behov for det, også få tilbud om familiesamtaler.

I en familiesamtale kan senteret invitere eks. din ektefelle/samboer, dine foreldre, besteforeldre, søsken og andre viktige familiemedlemmer til senteret.

I disse samtalene kan vi ta opp forskjellige problemer som du føler er viktig å ta opp med din familie.

Dette kan være problemer som:

  • Fortelle familien din at du er seksuelt misbrukt. Hvordan kan din familie støtte deg på best mulig måte?
  • Fortelle hvor vanskelig det er med familiesammenkomster hvis eks. din overgriper også blir invitert. Hvordan kan din familie løse dette for at det blir best mulig for deg ?
  • Om det har oppstått splittelse i din familie, som en følge av at du har fortalt at du er seksuelt misbrukt. Hvordan kan familien din bidra til at denne splittelsen blir redusert, eller at din familie blir samlet igjen?
  • Om du ikke har de ovennevnte problemene i din familie, så kan du ta opp andre ting du synes er vanskelig, som du ønsker hjelp til.