Foredragsvirksomhet

Incestsenteret i Vestfold har i alle år drevet utstrakt foredrag og undervisningsvirksomhet. Senteret har utviklet egne foredrag og seminar pakker som er beregnet på personer som kommer i kontakt med incestproblematikken.

Tidsperspektivet på kurspakkene kan variere alt fra 2 timer til 3 dager.

Pakkene tar da for seg følgende tema:

 • Generelt om incest.
 • Hvem er overgriper?
 • Kort innføring i behandlingsopplegg beregnet på overgripere.
 • Hvilke signaler kan seksuelt misbrukt barn og ungdom gi? Tør vi gjøre noe med signalene?
 • Hvordan ivareta den utsatte og den berørte familien i avdekkingsfasen, og i tiden etterpå?
 • Hvordan forholde seg til familien og overgriper etter at overgrepene er avdekket?
 • Hvordan kan en utsatt bli preget av å være seksuelt misbrukt, fra vedkommende er liten, opp i gjennom oppveksten til frem til og med voksenlivet?
 • Videofilm – “La oss snakke om det?”
 • Hvordan forholde seg til saker vedrørende søskenincest?
 • Hvordan forholde seg til barnet og familien når saken er henlagt på bevisets stilling.
 • Hvordan forebygge incest?
 • Hvilke faktorer i samfunnet er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn?
 • Hvordan kan ulike etater samarbeide på en bedre måte for den utsatte og den berørte familien?
 • Rettssystemet.
 • Behandlingsopplegg.
 • Hvor dypt vi går inn i hvert tema varierer etter hvor lang tid vi har til rådighet.

  Senteret lager egen undervisningspakke tilpasset ønske fra de som bestiller kurs, se tema over.

  Om deres etat eller organisasjon ønsker foredrag – kurs i forskjellige tema innen denne problematikken, ta kontakt enten pr. telefon eller pr. mail.