MESTRINGSGRUPPE

Mestringsgruppe er et kurs hvor den enkelte gruppedeltaker, gjennom gruppeprosessen, blir utdannet til å bli sin egen terapeut. Det er en form for «hjelp til selvhjelp» hvor den enkelte lærer å bli kjent med egne negative tanker og «triggere» for så å endre disse tankene ved hjelp av ulike øvelser og hjelpeverktøy.

BESKRIVELSE AV KURSET

Hver deltaker får sin egen arbeidsbok som følger dem gjennom hele kurset. Arbeidsboken inneholder følgende tema:

 • Livslinje
 • Hva vil jeg oppnå med kurset?
 • Grunnleggende leveregler
 • Negative – automatiske tanker
 • Åpenhet rundt egne problemer
 • Åpenhet rundt egne tanker og følelser
 • Automatiske tanker
  – sammenheng mellom situasjoner, tanker og følelser
 • Sinnesirkel – «Time-out»
 • 5-kolonneskjema
 • Stressmestringsmetoder
 • Gullkort
 • KONKRETE VERKTØY

  Sinnesirkelen og 5-kolonnemodellen (Situasjon – Tanker – Følelser – Atferd – Revurdering) tas i bruk for å analysere handlinger etter tanker og følelser, og for å prøve å finne et mønster. Sinnesirkelen bruker vi for å finne ut hva som skjer når et problem oppstår. Vi ser på hva de tenker og føler i situasjonen som utløser problemet. Dette er et svært nyttige og konkrete verktøy for å handle annerledes.

  Sinnesirkelen skal hjelpe gruppedeltakerne til å stoppe problemet som bygger seg opp. Først ser vi på hva som utløser problemet. Neste steg er å gjenkjenne følelsene og symptomene. Det kan være følelser som angst, hjelpeløshet, avvisning, selvskading, spiseproblemer, problemer med nærhet, seksualitet og verdiløshet samt kroppslige symptomer som varme, hjertebank, pusteproblemer og skjelving.

  Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner. Hver enkelt deltaker har noe å fortelle, og vi finner alltid en situasjon vi ser på i fellesskap. Vi prøver å trekke ut følelser, tanker og sårbarhet som kan ha utløst problemet. Hver enkelt får råd og forslag fra de andre i gruppa til alternative måter å håndtere de vanskelige følelsene.

  Kroppssymptomer som ender i angst og redsel, gir ofte negativ selvfølelse etterpå. Målet er å få kontroll over følelsene og bryte det negative mønsteret.

  Målet er også at deltakerne skal lære å stoppe når de gjenkjenner varselsignalene. Det vil gi dem en mestringsfølelse om de klarer å hindre uhensiktsmessig atferd.

  Gruppas styrke er at de møter flere med liknende problemer. Dette innebærer en viktig støtte; en blir ikke så alene om det en sliter med.

  Gruppedeltakerne er de beste hjelperne for hverandre. De er modige, og de er bedre enn oss til å gjenkjenne det som utløser problemer hos hverandre. Det gir en god erfaringsoverføring. At de ser splinten i den andres øye hjelper dem i neste omgang til å se den hos seg selv.