Parsamtaler / gruppe

Om du og din partner har problemer i deres samliv, som dere ikke klarer å løse på egenhånd, kan dere få tilbud om å komme til parsamtaler.

Om du er misbrukt av en i familien din, kan du kanskje ha ambivalente følelser for din familie. Dette kan være følelser som kanskje svinger mellom hat og savn. Om du har slike følelser kan det være vanskelig for sin samboer/ektefellen å forstå.

Mange utsatte som har kontakt med senteret forteller at forholdet mellom dem selv og ektefellen/samboeren ofte er preget av at den utsatte i perioder avviser ektefellen, fordi den utsatte bli minnet om overgrepene. Ektefellen/samboeren kan ofte ha problemer med å vite om den utsatte er avvisende p.g.a. noe han/hun har gjort, eller på grunn av overgrepene. Den utsatte har behov for at ektefellen beskytter henne/han og forstår hennes/hans problemer i forhold til de to ovennevnte problemområdene. Samtidig har den utsatte som andre ektefeller, behov for å være selvstendig og å videreutvikle seg.

Når parene har gått i par samtaler en periode er det mulighet til å starte opp i en par gruppe.

Pargruppa er et tilbud til samboere/ektefeller, hvor den ene eller begge har vært seksuelt misbrukt som barn/ungdom.

Målsettingen med pargruppa er at ektefellene / samboerne sammen skal få en større forståelse for de problemene de har, og arbeide seg ut av de problemene som var årsak til at de startet i denne gruppa.