Skoleundervisning

“Det er min kropp”

Undervisningsopplegget: ”Det er min kropp” er utarbeidet av Incestsenteret i Vestfold. Det er beregnet på barn i alderen 7 til 10 år. Undervisningsopplegget er utgitt av Mental Barnehjelp i tidsskriftet Sinnets Helse.

Mental Barnehjelp har laget selve undervisningspakken, “Det er min kropp”, hvor de benytter senterets undervisningsopplegg.

Undervisningsopplegget er et ledd i senterets forebyggende arbeid.

”Det er min kropp” er en omfattende undervisningspakke, som også forplikter skolen til å holde et kurs for foreldre, lærere og helsesøster som er tilknyttet klassen, som skal gjennomgå undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget forplikter også at helsesøster og to lærere er til stede i klassen sammen med barna under hele undervisningen.

Forberedelser og tidsperspektivet for undervisningen.

Før undervisningen starter opp for barna, gjennomgår både helsesøster, lærere og foreldre et 8 timers kurs om dette undervisningsopplegget.

Når undervisningen blir holdt for elevene, må helsesøster og to lærere være tilstede.

Vi er 5 timer i hvert klasserom, fordelt over 5 dager à 1 time pr.dag.

Undervisningen går over en 14- dagers periode. Mandag, onsdag og fredag den første uken og tirsdag og torsdag den andre uken.

Den siste dagen vi holder undervisning for elevene, er det et foreldremøte på kvelden hvor vi går gjennom hvordan undervisningen har vært.

Helsesøster har noen dager senere en enesamtale med hver av elevene som har hatt undervisningen.

Lærer tar med jevne mellomrom opp ett og ett tema fra undervisningsopplegget, og snakker med barna om det. Dette er ett ledd i oppfølgingen av undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget ” Det er min kropp” inneholder følgende tema:

 • Hvem bestemmer?
 • Rettigheter.
 • Retten til å være trygg.
 • Mobbing, lære barn opp til å støtte hverandre.
 • Berøring, gode og ikke gode.
 • Hemmeligheter, fine og vanskelige.
 • Barns seksualitet.
 • Kroppen, at de bestemmer over egen kropp.
 • Incest.
 • Forskjellige lokkemetoder overgriper benytter.
 • ” Tenk- om- leken “.
 • Film ” Det er min kropp “, Mental barnehjelp.
 • Rollespill.
 • Målsetningen for undervisningsopplegget:

  Målsetningen er å lære barna å gjenkjenne signaler slik at de kan forsvare seg mot evnt. seksuelle overgrep av både kjente og ukjente personer.

  Lære barna at de har rett til å si nei , og at de bestemmer over egen kropp.

  Vi håper at dette undervisningsopplegget kan være med på å forhindre at en del barn blir utsatt for seksuelle overgrep, og at noen utsatte barn tør å søke hjelp for sin vanskelige situasjon.

  Til tross for åpenheten som har blitt rundt seksuelle overgrep de siste årene, er det forsatt svært mange voksne som engster seg for å prate med barn om denne problematikken. De er redde for at barna kan bli mistenksomme overfor all slags kontakt og berøring. Samtidig ønsker de, som gode foreldre og lærere, å verne barna mot farer. I tillegg finner mange det vanskelig å være naturlige og frie rundt et område som i vår kultur tradisjonelt har vært tabu. Dette kan ha preget den voksnes eget forhold til seksualitet.

  Barn i førskole- og småskolealder har ikke noe bevisst forhold til grenser mellom seksuell berøring og annen berøring. Men ved å læres opp til å avgjøre, og si ifra om, hva som føles godt og hva som føles ubehagelig, vil de bli bedre i stand til å vurdere når grensene overskrides. Gjennom samtalen med sin lærer, “tenk- om- leken” og rollespillene vil barna styrkes i sin selvfølelse og lære hensiktsmessige handlingsmønster som vil kunne hentes frem i situasjoner som føles truende.

  Opplegget vil også gi barna forståelse for at det er viktig å si ifra hvis de har opplevd slike situasjoner.

  Kan dette undervisningsopplegget være noe for deres skole, ta kontakt enten pr. tlf. eller send en mail.

  “La oss snakke om det”

  Undervisningsopplegget ”La oss snakke om det” er utviklet av Incestsenteret i Vestfold. Det er beregnet på barn mellom 11 og 16 år. Undervisningsopplegget er et ledd i senterets forebyggende arbeid.

  ”La oss snakke om det” er en omfattende undervisningspakke, som også forplikter skolen til å holde et kurs for foreldre, lærere og helsesøster som er tilknyttet klassen som skal ha undervisningsopplegget.

  Undervisningsopplegget forplikter også at helsesøster og to lærere er til stede i klassen sammen med barna under hele undervisningen.

  Forberedelser og tidsperspektivet for undervisningen.

  Før undervisningen starter opp for barna, gjennomgår både helsesøster, lærere og foreldre et 8 timers kurs om dette undervisningsopplegget.

  Når undervisningen blir holdt for elevene, må helsesøster og to lærere være tilstede.

  Vi er 4 timer i hvert klasserom, fordelt over 2 dager a`2 timer pr.dag. for elever mellom 11 og 13 år.

  Vi er 3 timer i hvert klasserom, fordelt over 2 dager a`2 timer en dag og 1 time dagen etter, for elever mellom 14 og 16 år .

  Den siste dagen vi holder undervisning for elevene, er det et foreldremøte på kvelden hvor vi går gjennom hvordan undervisningen har vært.

  Helsesøster har noen dager senere en enesamtale med hver av elevene som har hatt undervisningen.

  Lærer tar med jevne mellomrom opp ett og ett tema fra undervisningsopplegget, og snakker med barna om det. Dette er ett ledd i oppfølgingen av undervisningsopplegget.

  Følgende temaer blir tatt opp:

 • Mobbing.
 • Berøringer, gode og vanskelige.
 • Hemmeligheter, fine og vanskelige.
 • Barns seksualitet.
 • Prate om følelser.
 • Hvordan gjenkjenne signaler på at noen vil gjøre oss noe vondt og vanskelig?
 • Incest.
 • Hva skjer om en forteller at en er seksuelt misbrukt?
 • Hvilke instanser blir trukket inn i incestsaker?
 • Forteller litt om de forskjellige instansene.
 • Hvordan møte en venn som forteller at han/hun er misbrukt?
 • Hvor kan en få hjelp hvis en kjenner noen som er seksuelt misbrukt?
 • Hvor kan en søke hjelp hvis en selv er seksuelt misbrukt?
 • “Hva ville du gjort i disse situasjonene”?
 • Chatting på nettet.
 • Målsetningen med undervisningen:

  Målsetningen er å lære barna og ungdom å gjenkjenne faresignaler i situasjoner der noen forsøker å begå seksuelle overgrep mot dem. Lære dem til at de har rett til å si nei, selv om den andre part er voksen.

  Lære dem hvordan de skal takle situasjonen hvis en venn eller venninne forteller dem at han eller hun er misbrukt. Hvor de kan søke hjelp for seg selv eller andre som de vet om er seksuelt misbrukt.

  Ufarliggjøre det å fortelle om seksuelle overgrep, og lære dem til å bli mer åpne når det gjelder egne følelser.

  Lære barn om hvilke faresituasjoner som kan oppstå ved ”chatting” på nettet.