Støttegruppe

Når du har gått i samtaler en stund, og føler at du har fått bearbeidet de fleste av dine problemer, kan du få tilbud om å starte opp i en støttegruppe.

En støttegruppe er en selvdreven gruppe bestående av 4-5 utsatte personer.

Du kan velge mellom ren kvinnegruppe, eller en blandet gruppe med utsatte kvinner og menn.

Når du starter i en støttegruppe binder du deg til å delta i gruppa i min. 3 mnd. Det er ikke noen grense oppad for gruppas varighet.

Hver gruppe får en kontaktperson, det er en person som er fast ansatt ved senteret. Kontaktpersonen er med på å sette i gang gruppen, men utover det er kontaktpersonen kun til stede en gang pr. mnd. Kontaktpersonen kan også tilkalles utover dette hvis det oppstår problemer i gruppa.

Hver gruppe holder møte en kveld i uka i hjemmene til hverandre etter tur. Er det vanskelig å holde gruppemøter hjemme kan senteret tilby at dere kan ha gruppemøter på senteret.

Alle gruppedeltakerne setter opp målsetting, problemer de har i dag osv., som de vil bearbeide i gruppa.

Bruk av rusmidler er uforenlig med deltagelse i støttegruppe.

Støttegruppas viktigste funksjon er å hjelpe deltakerne ut av isolasjonen, bygge opp selvtilliten, bearbeide skyld og skamfølelse, skape tilhørighet med andre utsatte, og bygge opp identitetsfølelsen. Sammen bygger dere hverandre opp til å få et bedre liv.